Terapia logopedyczna dzieci:

 • z opóźnionym  i niezakończonym rozwojem mowy,
 • z autyzmem,
 • z Zespołem Aspergera,
 • z alalią,
 • z afazją,
 • z zespołem Downa,
 • dyslektycznych
 •  z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Metody pracy:

 • indywidualne podejście,
 • konsultacje z rodzicami,
 • zajęcia prowadzone zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej,
 • wczesna nauka czytania metodą Symultaniczno – Sekwencyjną®,
 • ćwiczenia funkcji poznawczych warunkujących nabywanie języka oraz umiejętność czytania i pisania.

 

Jeżeli Twoje dziecko:

 • ma trudności w nabywaniu mowy,
 • jest wcześniakiem,
 • ma problemy z koncentracją uwagi,
 • jest dyslektykiem,
 • ma 2 lata i nie składa zdań dwuwyrazowych,
 • ma 5 lat i nieprawidłowo wymawia głoski „sz”, „ż”, „cz”, „dż” oraz „r”.

To znak, że potrzebuje pomocy logopedy.

 

W Gabinecie MIŚ MÓWIŚ stosowana jest:

 • Stymulacja słuchowa
 • Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA).
 • Terapia funkcji wzrokowych (między innymi: koncentrowanie wzroku na twarzach, obrazkach, identyfikowanie obrazków, analiza synteza wzrokowa na materiale tematycznym-konkretnym i atematycznym-symbolicznym).
 • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie.
 • Stymulacja lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów z klocków).
 • Terapia zachowań społecznych.
 • Programowanie języka.
 • Stymulacja funkcji motorycznych.
 • Stymulacja pamięci - ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym.
 • Ćwiczenia kategoryzacji.
 • Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.
 • Ćwiczenia myślenia przez analogię.