mgr Katarzyna Wojciechowska pedagog, logopeda.

Jestem absolwentką logopedii Wyższej Szkoły Nauk Społecznych w Warszawie. Pracuję z dziećmi z autyzmem, zespołem Aspergera, obniżoną sprawnością intelektualną, opóźnionym rozwojem mowy, afazją, alalią, dysleksją, oraz wadami wymowy. Terapię prowadzę zgodnie z założeniami Metody Krakowskiej. Każde zajęcia dostosowuję do potrzeb i możliwości danego dziecka. Bardzo cenię sobie współpracę z rodzicami, która pomaga w dążeniu do osiągnięcia sukcesu. Szkolenia i warsztaty:

  • Terapia Neurobiologiczna
  • Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  • Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  • Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
  • Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych